You are here: Home >Posts Tagged ‘เลือกชุดก่อนรองเท้าแต่งงาน

เลือกชุดก่อนรองเท้าเจ้าสาว

รองเท้าเจ้าสาว

ว่าที่เจ้าสาวหลายท่านอาจจะสงสัยว่า การเลือกรองเท้าเจ้าสาวหรือรองเท้าแต่งงานสำหรับเจ้าสาวนั้น เลือกอย่างไรดี หรือ เลือกแบบไหน สีไหน สูงเท่าไร วันนี้ทางร้าน มีข้อเสนอแนะ ที่ว่าที่เจ้าสาวหลายท่านอาจจะสามารถนำไปเป็นข้อพิจารณาได้ไม่มากก็น้อยนะค่ะ

ปกติแล้ว ว่าที่เจ้าสาวส่วนใหญ่มักจะ เลือกซื้อตัด เช่าชุดเจ้าสาวกันก่อนอยู่แล้ว นอกเสียจากบางท่านอาจจะ บังเอิญได้มีโอกาส ได้รองเท้าเจ้าสาวมาก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้น รองเท้าเจ้าสาวโดยส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับชุดเจ้าสาวได้หลากหลายแบบ และโดยปกติ รองเท้าที่ว่าที่เจ้าสาวตัดสินใจเลือกนั้น ก็จะเป็นแบบแนวที่ว่าที่เจ้าสาวชอบซึ่งก็จะใกล้เคียงแนวที่ว่าที่เจ้าสาวมักจะเลือกสำหรับชุดเจ้าสาวค่ะ

แต่ถ้าเป็นไปได้ การที่ได้ชุดแต่งงานก่อนรองเท้าแต่งงาน จะทำให้ว่าที่เจ้าสาวรับทราบว่า เรื่องรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรองเท้าเจ้าสาวได้มากขึ้นเยอะเลยนะค่ะ อย่างเช่น เมือ่เราเลือกชุดเจ้าสาวได้แล้ว ไม่ว่าจะตัด หรือตัดเช่า เราจะทราบดังนี้ว่า รองเท้าเจ้าสาวที่เราควรจะเลือกใส่นั้นเป็นอย่างไร

ความสูง รองเท้าเจ้าสาวที่เราต้องการสูงเท่าไร ก็ขึ้นกับ ตัวเรากับเจ้าบ่าว และ เกี่ยวพันกับชุดเจ้าสาวเช่นเดียวกันค่ะ บางท่านเช่าชุด ความสูงของรองเท้าก็จะเกี่ยวเนี่ยงกับความยาวของชุด และความสูงของเจ้าบ่าวเองก็มีส่วนเช่นกัน

แบบลายของรองเท้าเจ้าสาว บางท่าได้ชุดแนว สวยเปรี้ยวเซ็กซี่ ก็อาจเลือกรองเท้าแนว สวยเปรี้ยวให้สอดคล้องกัน หรือบางท่านได้ชุดแนวน่ารักหวานแหวว ก็สามารถเลือกรองเท้าเจ้าสาวแนวน่ารัก เป็นต้น

โทนสีของรองเท้าเจ้าสาว โดยปกติ รองเท้าเจ้าสาวที่ใช้ในงานแต่งนั้นจะเป็นแนว ธรรมชาติ เสียส่วนใหญ่ คือ ขาว ออฟไว้ ครีม ทองอ่อน ทองเข้ม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นสีที่เข้ากันได้กับชุดเจ้าสาวทุกชุด เพราะชุดเจ้าสาวโทนสีธรรมชาติเช่นกัน ไม่ว่าจะขาว ออฟไว สีครีมในชุดของบางท่านค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของว่าที่เจ้าสาวแต่ละท่านว่า ต้องการสีเดียวกับโทนชุดหรือไม่ ซึ่งก็มีเจ้าสาวหลายท่า ชุดขาวแต่ใส่รองเท้าเจ้าสาวสีครีมก็มีค่ะ หรือบางท่านก็ชอบใส่โทนรองเท้าเจ้าสาวสีสั้นไปเลย็มีค่ะ
แบบลายของรองเท้าแต่งงาน บางท่านได้ชุดแนว สวยเปรี้ยวเซ็กซี่ ก็อาจเลือกรองเท้าแนว สวยเปรี้ยวให้สอดคล้องกัน หรือบางท่านได้ชุดแนวน่ารักหวานแหวว ก็สามารถเลือกรองเท้าเจ้าสาวแนวน่ารัก เป็นต้น

Tags: , , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS