You are here: Home > Tips > รองเท้ากับข้อเท้าแพลง

รองเท้ากับข้อเท้าแพลง

การที่คุณผู้หญิงสวมใส่รองเท้าส้นสูงในชีวิตประจำวันบ่อยๆ นั้นถือเป็นเรื่องปกติ เพราะรองเท้าส้นสูงนั้นจะช่วยทำให้บุคลิคภาพและความมั่นใจมากขึ้น เราจะเห็นได้ว่าในงานที่คุณผู้หญิงนั้นต้องการความสวยสง่า เช่น งานแต่งงาน และงานกลางคืน นั้นแทบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าส้นสูงได้เลย

รองเท้าแต่งงาน หรือรองเท้าเจ้าสาวเองก็มักจะเป็นรองเท้าส้นสูงด้วยเช่นกัน โดยสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับการใส่รองเท้าส้นสูง คือ ข้อเท้าแพลง วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีป้องกันและรักษาข้อเท้าแพลงกันนะคะ

ข้อเท้าแพลง

เป็นอาการอักเสบของเอ็นจ้อเท้า เกิดจากการบิดตัวของข้อเท้าอย่างรุนแรง กรณที่เจอบ่อยๆคือการพลิกจากการใส่รองเท้าส้นสูง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยชินในการใส่รองเท้าส้นสูงบ่อยๆ

อาการ

มีอาการเจ็บปวด บริเวณข้อเท้าที่ผลิก โดยเฉพาะเวลาที่ต้องลงน้ำหนักไปท่ข้อเท้า

การรักษา

ประคบลดอาการบวมด้วยน้ำเย็น หลีกเลี่ยงการเดิน กรณีที่เป็นมากๆให้ไปหาหมอเพื่อ X-ray และเข้าเฝือก

การป้องกัน

ควรทำการทดลองเดินด้วยรองเท้าส้นสูงให้เกิดความเคยชินเล็กน้อย ก่อนที่จะใส่ไปทำงานหรืออกงาน โดยเฉพาะรองเท้าคู่ใหม่ หรือรองเท้าส้นที่สูงมากๆ ก็จะพอช่วยได้ค่ะ

Tags: , ,

Leave a Reply