You are here: Home > Tips > องค์ประกอบการวัดไซส์

องค์ประกอบการวัดไซส์

ว่าที่เจ้าสาวหลายท่านอาจจะไม่แน่ใจไซส์สำหรับรองเท้าเจ้าสาวหรือรองเท้าแต่งงานที่จะสั่งซื้อ บางท่านอาจใส่รองเท้าที่เป็นประจำอยู่ 2 ไซส์ เช่น 35 หรือ 36 สำหรับว่าที่เจ้าสาวที่มีไซส์ประจำอยู่แล้วจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ

แต่ว่าที่เจ้าสาวบางท่านที่ไม่แน่ใจไซส์ นั้น โดยหลักแล้ว ทางร้านจะแนะนำ ให้วัดไซส์เท้า โดยที่ นำเท้าวางบนกระดาษ และนำปากกาตั้งตรงวาดเท้าโดยรอบและตีกรอบเสี่เหลี่ยมรองเท้าและวัดความกว้างและยาวเป็นหน่วยเซนติเมตร ก็จะทราบไซส์ได้ค่ะ
–> วิธีการวัดไซส์รองเท้าเจ้าสาว

และจะมีกรณีที่บางท่าไซส์เท้าจะเหลื่อมไซส์มาตรฐานอยู่ ทางร้านก็จะขอไซส์ที่ใส่ประจำกว่าในการอ้างอิงเสริมใส่ที่ใช่เพิ่มเติมได้ค่ะ เห็นได้ว่า ลูกค้าบางท่านที่ไม่มั่นใจไซส์ ทางร้านจะหาองค์ประกอบในการตัดสินใจขนาดไซส์รองเท้า เพิ่มเติมเพื่อหาไซส์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ

น้อยท่านที่ไซส์เท้าจะมาตรฐานตามหุ่นรองเท้าเป๊ะ ๆ น้าค้า ^^ สนใจสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ได้นะค่ะ หรือสามารถมาลองที่ร้านได้เลยค่า

Tags: ,

Leave a Reply